INTERVJU BROJA - Ministrice u entitetskim vladama

Ponosno ističemo da smo za ovoj broj IUVENTE imale priliku razgovarati s dvije ministrice na, za nas mlade, jako bitnim funkcijama. Entitetske ministrice, Jasmina Davidović u Republici Srpskoj te Zora Dujmović u Federaciji, govore o bitnim strateškim dokumentima za mlade, preprekama i izazovima s kojima se susreću tokom rada (možda baš zato jer su kao ministrice manjina?), ali i o temama kao što su buđenju svijesti o nasilju nad ženama. Obje se slažu, odnos prema mladima treba promijeniti, a tokom njihovog mandata se nadamo i da hoće. 

Čitav članak dostupan je u novom izdanju IUVENTE, koji možete pregledati ovdje.

 

 

Gender centri - institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost na entitetskom nivou

U posljednjih desetak godina Bosna i Hercegovina je učinila značajne korake u smjeru razvijanja institucionalnih kapaciteta za rad na rodnoj ravnopravnosti i zakonskih odredaba uvedenih s ciljem garantiranja prava žena i rodne ravnopravnosti. Pored osnovanih entitetskih gender centara, osnovana je i Agencija za ravnopravnost polova, koja djeluje na državnom nivou. Ove tri centralne institucije zajedno dokazuju da se borba za ravnopravnost intenzivno vodi na svim nivoima, i vladinim i nevladinim, i njihovi rezultati predstavljaju značajan aspekt u razvoju društva. O radu Gender centra Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centra – Centra  za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske imate priliku čitati u nastavku.

Čitav članak dostupan je u novom izdanju IUVENTE, koji možete pregledati ovdje.

 

 

 

PREDSTAVLJAMO: UN WOMEN

Osnovana ne tako davno, 2010. godine, UN Women glasi za dinamičnu i jaku globalnu organizaciju u čijem su fokusu prava žena i djevojčica. Nastala je fuzijom četiri UN agencije s ciljem postizanja većeg učinka u oblasti rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena. Od službenice za komunikacije i kampanje ove organizacije Aleksandre Kuljanin saznajemo više o tome kako ova organizacija radi na postizanju rodne ravnopravnosti, o rodno odgovornom budžetiranju te rodno zasnovanom nasilju.

 Čitav članak dostupan je u novom izdanju IUVENTE, koji možete pregledati ovdje.

 

 

Ravnopravnost spolova vs. feminacizam

Ravnopravnost spolova se danas sve češće spominje, kako u medijima tako i u svakodnevnom životu, često u kontekstu borbe za demokratično i ravnopravno društvo i jednake mogućnosti u obrazovanju, zaposlenju i ostvarivanju ljudskih prava. Gdje god da postoji ideja koja utječe na cijelo društvo, postoje i njene varijacije i različita tumačenja. Feministički pokret nije izuzetak, zahvaljujući upravo pojmu feminacizma, koji mu se ponekad pripisuje do te krajnosti da se između ta dva termina stavlja znak jednakosti. Kako je uopće pokret za ljudska prava dobio ovu inačicu i ima li istine u toj interpretaciji?

Čitav članak dostupan je u novom izdanju IUVENTE, koji možete pregledati ovdje.